Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo na glebach:

Burmistrz Koronowa unieważnia otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.76.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Treść Zarządzenia

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Serdecznie zapraszamy na Powitanie Lata, które odbędzie się 25 czerwca 2022 r. w Pieczyskach!

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Koronowo w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

22 maja 2022 r. odbył się Dzień Świętego Jana Nepomucena w Grabinie.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&dzien-swietego-jana-nepomucena-w-grabinie-2022

Edukacyjnym szlakiem odbyła się w dniu 20 maja 2022 r. Noc Muzeów w Koronowie.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&noc-muzeow-2022

Szanowni Państwo,

Na wniosek Mieszkańców Koronowa, w tym w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność na Placu Zwycięstwa w Koronowie, zmianie uległy zasady parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.