Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

nsp baner

Przed nami ostatni miesiąc spisowy. 62,14% mieszkańców naszej gminy wypełniło swój obowiązek spisowy. Nie spisało się jeszcze nieco ponad 9 000 osób. Zostało niewiele czasu, aby to uczynić.

wyklady

Studenci oraz uczniowie, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mogą dorabiać do swojego świadczenia. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki z zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, mogą spowodować, że ZUS zmniejszy albo zawiesi rentę.

szalet miejski

Dnia 26 sierpnia br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg pn. Budowa szaletu miejskiego w Koronowie.

plakat wolontariusz

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie pn. "Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021".

wojna

Zapraszamy 04 września br. o godz. 11.30 na uroczystość odsłonięcia tablicy i inscenizację bitwy poświęconej żołnierzom III batalionu 22 pułku piechoty z 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty walczącym i poległym 2 września 1939 roku na przesmyku pomiędzy jeziorami Krzywe i Piaseczno w Kadzionce.

pracownik biurowy

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dotyczącą rodzaju i liczby eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

wojskowy

Rejestracji podlegają wszyscy obywatele polscy, którzy ukończą w danym roku kalendarzowym 18 lat. Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgody lub powiadomienia osoby jej podlegającej.

zboza

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 11 września 2021 r. w Koronowie (plac przy Stadionie Miejskim ul. Klasztorna).