Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zadania p.n.: „Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap”.

BURMISTRZ KORONOWA uprzejmie informuje, że drugie zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2w Koronowie dla przeprowadzenia wyborów Rady i Zarządu Osiedlowego Komitetu Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Koronowie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Farna 24 (sala konferencyjna).

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, wzorem lat ubiegłych, organizuje w roku bieżącym kolejną edycję konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących się oraz mieszkających na terenie naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, wzorem lat ubiegłych, organizuje XXV edycję konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”.

akcja trzezwy poranek

W dniu 08.05.2024 r. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Koronowie przeprowadzili na terenie miasta akcję profilaktyczną "Trzeźwy poranek". Sprawdzono trzeźwość kilkudziesięciu kierowców.

Sołtys, Rada Sołecka i KGW Samociążek zapraszają na FESTYN RODZINNY w Samociążku, który odbędzie się 18 maja na boisku.

„ (…) niektóre budowy oraz czynności wymagają dokonania zgłoszenia wodnoprawnego?”

Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków ? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu.

szkolenie czlonkow GKRPA

Dnia 30 kwietnia 2024 r. w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie odbyło się szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie. Prowadząca szkolenie pani Annna Stolarczuk trener ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy.