Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie

i Pełnomocnik Burmistrza Koronowa ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
52 382 64 82

Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej

(7 dni w tygodniu w godz. 10:00 – 20:00)
 22 668 70 00

SPZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
52 382 22 52

Komisariat Policji w Koronowie (kontakt dyżurny)
47 752 12 00

MGOPS (sekretariat)
52 567 31 11

Zespół Interdyscyplinarny w Koronowie
52 567 31 24

Grupa AA "Język Serca" (mityngi: czwartki 18:00 ul. Bydgoska 16, 86-010 Koronowo)
664 801 216

 

granatowe napisy tlo przezroczyste

Pin It