Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W sobotę, 25 maja br. na trasie drogi powiatowej nr 1514C biegnącej od Leśnictwa Krówka Leśna do skrzyżowania dróg 1514C z drogą na Sokole Kuźnica odbędzie się Długodystansowy Puchar Polski Roller Cup Koronowo. Start i meta zlokalizowane będą przy leśniczówce w msc. Krówka Leśna gm. Koronowo. Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo.

druzyny

W niedzielę, 24 marca Klub Sportowy Spartakus w Koronowie był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiosennego w mini piłce siatkowej dziewcząt w kategorii "trójek".

Do Koronowa przyjechały 34 zespoły, a reprezentowało je w sumie blisko 130 dziewcząt.

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: ochrona i promocja zdrowia.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.56.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

 

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym w roku 2024.

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie:

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr LXXIII/614/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1481) trwa nabór wniosków!

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Koronowie w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego za osiągnięcia sportowe dotyczące roku poprzedniego.

Wnioski prosimy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo (decyduje data wpływu).

VI Amatorski Tuniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa odbędzie się w hali MGOSiR w Koronowie  w dniu 9 marca 2024 r. o godzinie 10:00.

 Zapisy: http://www.chessarbiter.com/ lub telefonicznie: 665 822 478.

Zachęcamy do udziału!