Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Dzisiaj Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał 8 umów z przedstawicielami klubów sportowych dotyczących udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Koronowo w 2023 roku. Łączna kwota dotacji to 300 tysięcy złotych.

Są to następujące kluby:

1. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo - 102.000,00 zł.

2. Klub Sportowy Koronowo - 70.000,00 zł.

3. Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno - 58.000,00 zł.

4. Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” - 20.000,00 zł.

5. Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski - 20.000,00 zł.

6. Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 10.000,00 zł.

7. Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo - 10.000,00 zł.

8. Klub Sportowy „Ippon Koronowo” - 10.000,00 zł.

Otrzymane środki finansowe kluby przeznaczą m.in. na zakup sprzętu, organizacje zawodów, licencje zawodnicze, badania lekarskie, korzystanie z obiektów sportowych czy wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej.

Dotacje przekazywane corocznie klubom dają możliwość mieszkańcom uprawiania sportu w takich dziedzinach jak zapasy, sumo, tenis stołowy, piłka nożna, karate, kickboxing, piłka nożna, wrotkarstwo szybkie i sport motocyklowy.

Z sukcesów wszystkich sportowców jesteśmy dumni- zawsze trzymamy za Was kciuki! Doceniamy Waszą ciężką pracę oraz dziękujemy i podziwiamy zaangażowanie działaczy sportowych.

Wspieranie WAS to nasze zadanie, a dzięki WAM wzrasta rozwój aktywności sportowej.

 

Dziękujemy!

kunkurs ofert

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

konkurs ofert

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

kunkurs ofert pozytek

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

21 stycznia 2023 r. w hali sportowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa, połączony z Memoriałem Grzegorza Bożejewicza (Bobika).

W sobotę, 21 stycznia 2023 r. w hali sportowej w Koronowie odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa, Memoriał Grzegorza Bożejewicza.

V Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa odbędzie się w hali sportowo - widowiskowej w Koronowie w dniu 11 lutego 2023 r.

Zachęcamy do udziału!

konkurs ofert

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.