RODO logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1a.png
banertop_2c.png
banertop_3a.png
banertop_4c.png

banertop ramka

home ico

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.):
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
(...)
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych".

Tereny gminy uzbrojone w sieć kanalizacyjną, lub na których planowana jest budowa sieci w przyszłości, objęte są uchwałami w sprawie utworzenia aglomeracji. W zależności od tego, czy działka, którą chcemy wyposażyć w przydomową oczyszczalnię ścieków znajduje się na terenie aglomeracji, czy też nie – instalacja podlega innym wymogom w zakresie m.in. stopnia oczyszczania ścieków (ilość lub % stopień ograniczenia BZT, CHZT, zawiesiny ogólnej, azotu, fosforu). Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest deklaracja zgodności wyrobu z Europejską Normą EN 12566-3 oraz oznaczenie oczyszczalni europejskim znakiem bezpieczeństwa „CE". Treść rozporządzenia dostępna tutaj:

 

Teren gminy Koronowo włączony do Aglomeracji Koronowo
Uchwała nr XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo – celem ustalenia czy działka położona jest na terenie aglomeracji Koronowo.

Teren gminy Koronowo włączony do Aglomeracji Gostycyn (Mąkowarsko)
Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gostycyn (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018, poz.1891):

pdfWYMOGI DLA POŚ PLANOWANEJ DO UMIEJSCOWIENIA NA TERENIE AGLOMERACJI

pdfZał. nr 3 do Rozporządzenia – plik pdf

pdfWYMOGI DLA POŚ PLANOWANEJ DO UMIEJSCOWIENIA POZA TERENEM AGLOMERACJI

pdfZał. nr 2 do Rozporządzenia – plik pdf

pdfInne_inofrmacje.pdf

650lat Koronowa

650 lat koronowa baner

esesja

 


 Banner2

 

banner ocena

 

banerek sisms

 dobrcz2

baner marcin

 

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies