Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

"Dzikie wysypiska" to niebezpieczny problem! 

1323178585Plakat Dzikie wysypiska duzyPotocznie nazywane "dzikimi wysypiskami" zbiorowiska odpadów porzucane np. w lesie, na łące czy innych miejscach nie tylko znacznie obniżają walory estetyczne krajobrazu ale mogą wpływać na nasze zdrowie, niosąc poważne zagrożenie epidemiologiczne (bakterie, wirusy, grzyby). 

Rozkładajace się odpady wydzielają różnego rodzaju toksyny, które niszczą środowisko glebowe i mogą wywoływać różnego rodzaju mutacje u organizmów żywych (!). Zagrożeniem dla zwierząt są też zjadane przez nie kawałki folii lub innych opakowań, na których unosi się zapach opakowanego nimi artykułu. Wydzielające się metale ciężkie mogą skutecznie skazić glebę i wodę pitną. Obliczono, że 1 mała bateria od zegarka może skazić aż 400 l wody ! Takie dane dają do myślenia... 

Dodatkowo nie każdy zdaje sobie sprawę faktu, że na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń, za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna w wysokości do 5 tysiecy zł! 

Ogólnopolski program lokalizacji nielegalnych składowisk:

www.posprzatajmy.pl

1323181273ulotka maxi

 

Pin It