Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W ramach projektu gruntownie przebudowano budynek, w którym mieściła się świetlica wiejska w Gościeradzu.

Gmina Koronowo realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 4136/2/2022.

lampy

W ramach projektu na terenie Gminy Koronowo zostało wymienionych 1 984 szt. lamp (oświetlenie uliczne) na energooszczędne  typu LED. Wymiana oświetlenia nastąpiła w 36 miejscowościach tj.: Buszkowie, Byszewie, Bytkowicach, Dziedzinku, Glinkach, Gogolinie, Gogolinku, Gościeradzu, Hucie, Krąpiewie, Lucimiu, Łąsku Małym, Łąsku Wielkim, Mąkowarsku, Morzewcu, Nowym Dworze, Nowym Jasińcu, Okolu, Stopce, Osieku, Popielewie, Salnie, Samociążku, Sitowcu, Skarbiewie, Starym Dworze, Bieskowie, Starym Jasińcu, Tryszczynie, Więzownie, Wierzchucinie Królewskim, Wiskitnie, Wilczu, Witoldowie, Wtelnie.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.161.304,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga w miejscowości Buszkowo (Kadzionka) w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy.

W ramach inwestycji zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą zlokalizowane sale dydaktyczne m.in. pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna oraz pracownia językowa.