Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

samociazek

W ramach inwestycji powstała droga o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5 175,00 m2 z utwardzonymi poboczami o powierzchni 1 498,30 m2, wykonano pętlę autobusową wraz z peronem oraz wyspą przy zatoce z kostki betonowej szarej oraz wiatą przystankową. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową o długości 480 metrów oraz kanał technologiczny o długości 1183 metrów, przystankową.

droga w jasincu

W ramach inwestycji zostały przebudowane dwie drogi gminne publiczne nr G050121C oraz G00120C o łącznej długości 3,709 km, powstała jezdnia asfaltowa o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 75 cm ze zjazdami do istniejących zabudowań.

W ramach inwestycji powstał pomost pływający w kształcie litery E o długości ok. 30 metrów oraz szerokości 75 m. wraz z oświetleniem.

W ramach zadania zmodernizowano wybudowany w 2008 r. kompleks sportowy "Moje Boisko- ORLIK 2012" zlokalizowany przy ul. Pomianowskiego 16 w Koronowie.

W ramach zadania powstało oświetlone i ogrodzone boisko do piłki nożnej o wymiarach 56x30 m, (powierzchnia 1680 m2) o nawierzchni z trawy syntetycznej- wysokości włókna 60mm.

W ramach inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa PE 110 wraz z 4 hydrantami nadziemnymi o długości 311 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości 320 m wraz z przepompownią ścieków oraz zasilaniem elektrycznym.

W ramach inwestycji została wybudowana droga w miejscowości Buszkowo (Kadzionka) w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.