Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Inwestycja "Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji: 3 831 073,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1 915 536,00 zł, wkład własny gminy: 1 915 537,00 zł

tablica fundusz

W miesiącu sierpniu ruszyły prace związane z  budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej  w Koronowie.

budynek na pomianowskiego urzedu miejskiego

W ramach projektu zostały w budynku  wykonane następujące prace z zakresu termomodernizacji: ocieplenie ścian podłużnych ; ocieplenie ścian szczytowych; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach projektu zostały w budynku  wykonane następujące prace z zakresu termomodernizacji: ocieplenie ścian podłużnych ; ocieplenie ścian szczytowych; ocieplenie stropodachu; wymiana okien na okna z PCV; wymiana grzejników c.o.

strefa przemyslowa w koronowie

W ramach projektu uzbrojono teren w infrastrukturę techniczną tj. wybudowano sieć kanalizacji  sanitarnej o dł. 2,39 km, sieć wodociągową o dł. 565 m, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 1,42 km, drogę asfaltową o dł. 282 m wraz z oświetleniem.

sciezka rowerowa w koronowie

W ramach projektu powstał nowy odcinek drogi gminnej  nr 050935 C w Koronowie o nawierzchni z asfaltu, długości 560 mb i szerokości 6,5 m ponadto zostało przebudowane istniejące oświetlenie i wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 1 100 mb..

rewitalizacja rynku

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: remont nawierzchni ulic o dł. 1 679 m; wymiana sieci wodociągowej o dł. 1 071 m; wymiana sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 824 m; budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 597 m oraz remont chodnika o dł. 80m.