Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gmina Koronowo realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 4136/2/2022.

W ramach projektu Urząd zostanie doposażony w sprzęt i oprogramowanie, które w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo i wydajność pracy oraz umożliwi pracownikom zatrudnionym na kluczowych stanowiskach wykonywanie pracy w formie zdalnej. Zostanie zakupiony urządzenia i oprogramowanie serwerowe dzięki czemu w znaczący sposób wzrośnie m.in. dostępność do systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie. Natomiast stanowiska w pracy zostaną wyposażone w nowe komputery oraz laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Kolejnym elementem projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznych, w ramach którego m.in. przeprowadzono obligatoryjną diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono i wdrożono szereg rozwiązań mających na celu rozbudowę zabezpieczeń logicznych stosowanych w urzędzie.

1689858115048 1689858115066

Istotnym elementem projektu jest również edukacja cyfrowa dla urzędników. Przeszkolono zarówno pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz personel odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Kwota całkowita projektu: 732 270,00 zł

Dofinansowane z EFRR: 732 270,00 zł.

72x18 Naklejka fundusze granty PPGR

 

Pin It