Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp. Rodzaj alarmu  Sposób ogłoszenia alarmów   
akustyczny system alarmowyśrodki masowego przekazuwizualny sygnal alarmowy
1 Ogłoszenie alarmu  Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
............... dla ..............
Znak żółty w kształcie trójkąta
lub
w uzasadnionych przypadkach innej
figury geometrycznej
  Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
............... dla ..............
 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Lp.Rodzaj komunikatuSposób ogłoszenia komunikatuSposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowyśrodki masowego przekazuakustyczny system alarmowyśrodki masowego prekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....
może nastąpić skażenie
................................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ...................... (podać kierunek)
  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
...................... (podać rodzaj skażenia)
dla ..................
2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami   Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
...................... (podać rodzaj zakażenia) dla
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
...................... (podać rodzaj klęski)
dla ..................

 

Pin It