Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.).

Komisja działa w następującym składzie:
1. Pani Sylwia Klonowska - Przewodnicząca Komisji
2. Pani Adela Rojek - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Pani Maria Skoczyńska-Grygier - Członek Komisji
4. Pani Żaneta Zenel – Członek Komisji
5. Pani Dorota Popa - Członek Komisji
6. Pan Ryszard Chrzanowski - Członek Komisji
7. Pan Wojciech Skoczek - Członek Komisji
8. Pani Daria Mikrut - Członek Komisji
9. Pan Sebastian Lewandowski - Członek Komisji

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie

Burmistrz Koronowa zarządzeniem powołał pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Pełnomocnik sprawuje bezpośrednią opiekę nad realizacją gminnego programu, nadzoruje merytorycznie realizację poszczególnych przedsięwzięć programu i formalną prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Koronowa ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Posiedzenia Komisji odbywają się:
w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, od godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Pomianowskiego 1 pokój nr: 22. Nr telefonu komisji - (52) 382-64-82.

granatowe napisy tlo przezroczyste

Pin It