Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Już w latach 1929 – 1932 opracowano wstępny projekt hydroenergetyczny i geologiczny, mający na celu spietrzenie wód rzeki Brdy. Czas jednak był łaskawy dla rzeki i musiało upłynąć jeszcze prawie 30 lat, nim stary, przedwojenny projekt (po licznych modernizacjach) przegrodził w 1960 roku burzliwe koryto Brdy w Koronowie-Pieczyskach. Cała realizacja budowy Zalewu odbywała się w latach 1956-61. Dzięki temu ludzie otrzymali potrzebną energię z hydroelektrowni, a rzeka wystąpiła z brzegów, pochłaniając okoliczne jeziora i strugi, rozlewając w gigantyczną toń, którą ludzie nazwali Zalewem Koronowskim.

Na północnym wschodzie, poprzez rzekę Krówkę Zalew Koronowski łączy się z łańcuchem jezior byszewskich: Stoczek, Piaseczno, Płotwice, Kadzionka, Staw Młyński, Tobolno Duże, Tobolno Małe, Piekło, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucińskie Małe, Wierzchucińskie Duże oraz Słupowskie. To ostatnie znane jest rybakom, z niedostępnej niestety wędkarzom, lecz wybornej dla każdego smakosza sielawy. Łańcuch biegnie niemal równolegle do Zalewu Koronowskiego. Wszystkie jeziora są wąskie, wydłużone, głębokie, o wysokich brzegach.

Park "Grabina" o powierzchni 23,7 ha jest pozostałością zwartych obszarów leśnych występujących niegdyś w Dolinie Brdy. Otacza on Koronowo od południowego zachodu skąd roztacza się rozległy widok na meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto. Nazwa pochodzi od lasów grabowych porastających wzgórza wokół miasta. Strome zbocza wysoczyzny morenowej poprzecinane są głębokimi jarami. Najwyższe wzgórza to: "Grabina" - 109,1 m, "Wzgórze Łokietka" - 107,5 m, "Wzgórze Św. Jana" - 106 m i "Szańce" - 94 m. Na obszarze tym zlokalizowane były dwa wczesnosłowiańskie grodziska (pierwsze na "Wzgórzu Łokietka", drugie ok. 250 m na południe od grodu koronowskiego).

Oznakowane piesze szlaki turystyczne PTTK

Szlak "Żółty" - szlak im. Leona Wyczółkowskiego (dł. ok. 70 km) - początek z Osowej Góry - Smukała - Bożenkowo Zdroje - Tryszczyn Las - Tryszczyn Kolonia - Morzewiec - Wtelno - Gościeradz (dworek Wyczółkowskiego) - Gościeradz wieś - Gościeradz b. PGR - most na Brdzie - Samociążek wieś - Leśnictwo Biała - drogą leśną do Wilczego Gardła - Leśnictwo Pólko - Nowy Jasiniec - Wymysłowo - Wielonek - Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica - Klonowo wieś - wzdłuż leśnych jezior Strzyżyny Wielkie i Małe do wiaduktu na nieczynnej linii kolejowej Laskowice - Pruszcz Bagiennica - wzdłuż torów kolejowych i przez most kolejowy nad Zalewem Koronowskim - dalej do Pruszcza Bagiennicy (przystanek PKS - koniec szlaku)

Ścieżka dydaktyczna „Cysterski Gaj" o charakterze historyczno - przyrodniczym to pewien rodzaj szlaku turystycznego, który został poprowadzony w taki sposób, aby zaprezentować wszelkie walory przyrodnicze Koronowa z uwzględnieniem jego zamierzchłej przeszłości. Wyznaczony szlak powstał, aby umożliwić postrzeganie przyrody jako zespołu elementów, zjawisk i procesów tworzących środowisko, w którym żyjemy. Dane historyczne prezentują okoliczności powstania istotnych zabytków i miejsc znajdujących się na trasie wędrówki, przedstawiają ich dawne oblicza, ukazują przemiany w nich zachodzące i pozwalają na skonfrontowanie z czasem obecnym.