Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W czwartek, 8 luteg br. w Szkole Podstawowej w Sicienku odbyła się gala wręczenia nagród uczestnikom oraz laureatom II Edycji Konkursu Filmowego „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Koronowie, 9 lutego 2024 r. kolejne pary obchodziły jubileusze małżeńskie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Trwa zbiórka środków na wózek dla Miłosza Goszczyńskiego, mieszkańca gminy Koronowo.

Realizując obowiązek wynikający z Planu Komunikacji z Lokalną Społecznością dla wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR ) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „TRZY DOLINY” na lata 2023-2029 informujemy o zaplanowanych w roku 2024 spotkaniach informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami grup docelowych działań komunikacyjnych w gminach obszaru działania LGD Trzy Doliny.
 
Gmina Osielsko – 25.01.2024 godz.16:00- Niemcz – świetlica, ul. Sienkiewicza 2
Gmina Sicienko – 26.01.2024 godz. 17:00 – Pawłówek, ul. Nad Torem 2
Gmina Dobrcz – 29.01.2024 godz. 11:00 – Dobrcz, GOK – ul. Długa 52
Gmina Koronowo – 30.01.2024 godz. 10:00 – Punkt Informacji Turystycznej, ul. Plac Zwycięstwa 22
Gmina Nowa Wieś Wielka – 31.01.2024 godz. 14:00 – Nowa Wieś Wielka – GOK, ul. Obrońców Pokoju 2
Gmina Solec Kujawski – 01.02.2024 godz. 16:00 – Solec Kujawski świetlica , ul. Kujawska 17A
Gmina Białe Błota –02.02.2024 godz. 16:00 – Białe Błota – GCK Białe Błota, ul. Gronowa
 
Podczas spotkania LGD przedstawi roczny harmonogram ogłaszania konkursów, poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia oraz zasięgnie informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców gminy.
 
Pod pojęciem ,,grup docelowych" rozumiemy:
 
  • lokalnych liderów m.in. sołtysów, radnych gminy oraz powiatu;
  • instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze gminy m.in. biblioteką, domem kultury, szkołami, uniwersytetami trzeciego wieku;
  • organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie gminy (w szczególności skupiające młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, OSP, kluby sportowe;
  • instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodek pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
  • mieszkańcy gminy;
  • przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIACH.
 
Informacja: LGD Trzy Doliny
 
Aktualizacja: 25.01.2024
 
odwolanie Koronowo

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ (etap podstawowy).

Od 1 stycznia 2024 r. ruszają linie gminne z nowymi rozkładami jazdy.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.235.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, informujemy, że Urząd Miejski w Koronowie w dniu 2 stycznia 2024 r. będzie nieczynny.