Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku ze zmieniającą się interpretacją i bieżącym doprecyzowywaniem przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR", informujemy, że przedłużamy termin naboru oświadczeń do 28 października 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, KRUS rozlosuje 100 hulajnóg.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR", informujemy, że w dniu 14.10.2021, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, doprecyzowało zapisy dokumentacji konkursowej.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia pozyskane przez Gminę na uprzednich wzorach są ważne.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać do 18 października br. (poniedziałek) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 - liczy się data wpływu.

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów, przedłużony zostaje termin przyjmowania oświadczeń do dnia 18 października 2021 r. (poniedziałek).

Tradycją jest, że od wielu lat na przełomie października i listopada zostaje organizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, nad którą pieczę trzyma Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tym roku ww. olimpiada odbyła się w październiku. W całym wydarzeniu planowany jest udział około 500 uczestników.

Informujemy, że trwa nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Gmina Koronowo do środy - 13 października br. zbiera oświadczenia osób, które potrzebują wsparcia w postaci sprzętu komputerowego. Oświadczenia mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich:

  • mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i których rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Koronowo lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie - liczy się data wpływu.

Na terenie gminy Koronowo, działały następujące PPGR:

- MĄKOWARSKO PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- BYDGOSZCZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE,

- BYSZEWO PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- KUSOWO KOMBINAT PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH,

- TUCHOLA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO PAŃSTWOWE,

- WIĘCBORK PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- WTELNO ZAKŁAD SADOWNICZY

 

docOSWIADCZENIE_DLA_RODZICA.doc119 KB

docOSWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOlY_SREDNIEJ_KTORY_OSIAGNAl_PElNOLETNOSC.doc119.5 KB

docxZgoda na przetwarzanie danych - klauzula POPC.docx22.84 KB

 

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 06.10.2021 r., Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2021 r. w godzinach 7. 00 – 17. 00, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Różanna, odbywać się będzie polowanie zbiorowe.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Koronowo.

 pdfObwieszczenie_Rozanna.pdf128.44 KB

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w kolejnej, już ósmej edycji „Lekcji z ZUS”. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę w olimpiadzie. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty przy rekrutacji na prestiżowe kierunki oraz cenne nagrody rzeczowe.