Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

21 czerwca 2022 r. o północy zakończono przyjmowanie zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo.

Gmina Koronowo po raz kolejny przystąpiła do programu profilaktyki zdrowotnej opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

Informujemy, że do 30 czerwca br. trwa nabór doMłodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. 

Informujemy, iż na najbliższej, LX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 czerwca 2022 r., rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Koronowo za rok 2021, przygotowany przez Burmistrza Koronowa.

Informujemy, że w terminie od dnia 20 czerwca do dnia 20 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn. Szczegóły w Zarządzeniu Burmistrza Koronowa.

Burmistrz Koronowa zaprasza do składania wniosków do projektu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo mającej na celu wyznaczenie potencjalnych terenów, na których będą mogły powstać elektrownie wiatrowe.

Informujemy, że w dniu 7 lipca oraz 18 i 25 sierpnia kasa Urzędu przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie będzie nieczynna.

Informujemy, że 15.06.2022 r. rusza linia gminna na trasie Wiskitno - Wierzchucin Królewski - Krąpiewo - Byszewo - Salno - Więzowno - Bieskowo - Koronowo.