Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, iż na najbliższej, IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r., rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Koronowo za rok 2023, przygotowany przez Burmistrza Koronowa.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze odbędą się 15 czerwca 2024 r. na boisku przy ul. Klasztornej.

BURMISTRZ KORONOWA uprzejmie informuje o zebraniach Osiedli.

Nabór uczestników do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

Gmina Koronowo po raz kolejny przystąpiła do programu profilaktyki zdrowotnej opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

6 czerwca zapraszamy na spotkanie promujące nowy album.

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Koronowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych w dniach 20.04.2024 r.- 21.04.2024 r., Burmistrz Koronowa zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat. Z informacji dotychczas przekazanych do tut. Urzędu przez rolników wynika, iż szkody powstały m.in. w sadach owocowych i owocach miękkich.

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłasza nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Burmistrz Koronowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo.