Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Koronowie.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza na szkolenia w zakresie: sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Zakładanie działalności gospodarczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przypominamy, że od zeszłego roku w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3 (II piętro) działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Koronowie. Oferuje on bezpłatną pomoc dla mieszkańców Gminy Koronowo w zakresie: porad radcy prawnego, pomocy psychologa, psychoterapeuty oraz pracownika socjalnego.

Statystyczne badania ankietowe - kalendarium 2022

W związku z panującą sytuacją epidemiczną przypominamy, że obsługa klientów urzędu jest realizowana od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu.

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne zaleca się:

Drodzy Mieszkańcy
W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o dodatku osłonowym informujemy, iż na terenie Gminy Koronowo obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie - Wydział Świadczeń.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2021 z dnia 28.12.2021:

  • dnia 07.01.2022 r. Urząd Miejski w Koronowie będzie zamknięty
  • w dniu 25.01.2022 r. Urząd Miejski w Koronowie będzie otwarty od godz. 7:30 do 14:00

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, w cyklu całodobowym.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2021 z dnia 28.12.2021 w sprawie wolnego od pracy dnia 7.01.2022 r. oraz ustalenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 25.01.2022 r.

Uprzejmie informuję, iż Powiat Bydgoski na podstawie zawartego w 2018 roku Porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął korzystanie z Systemu Obsługi Wsparcia, który jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych.