Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Tradycją jest, że od wielu lat na przełomie października i listopada zostaje organizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, nad którą pieczę trzyma Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tym roku ww. olimpiada odbyła się w październiku. W całym wydarzeniu planowany jest udział około 500 uczestników.

Informujemy, że trwa nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Gmina Koronowo do środy - 13 października br. zbiera oświadczenia osób, które potrzebują wsparcia w postaci sprzętu komputerowego. Oświadczenia mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie szkół średnich.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich:

  • mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i których rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Koronowo lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie - liczy się data wpływu.

Na terenie gminy Koronowo, działały następujące PPGR:

- MĄKOWARSKO PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- BYDGOSZCZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE,

- BYSZEWO PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- KUSOWO KOMBINAT PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH,

- TUCHOLA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO PAŃSTWOWE,

- WIĘCBORK PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE,

- WTELNO ZAKŁAD SADOWNICZY

 

docOSWIADCZENIE_DLA_RODZICA.doc119 KB

docOSWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOlY_SREDNIEJ_KTORY_OSIAGNAl_PElNOLETNOSC.doc119.5 KB

docxZgoda na przetwarzanie danych - klauzula POPC.docx22.84 KB

 

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 06.10.2021 r., Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2021 r. w godzinach 7. 00 – 17. 00, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Różanna, odbywać się będzie polowanie zbiorowe.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Koronowo.

 pdfObwieszczenie_Rozanna.pdf128.44 KB

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w kolejnej, już ósmej edycji „Lekcji z ZUS”. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę w olimpiadzie. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty przy rekrutacji na prestiżowe kierunki oraz cenne nagrody rzeczowe.

Tosia archiwum

4 października, w dzień patrona zwierząt - św. Franciszka z Asyżu, obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt, który rozpoczyna trwający do 10 października Światowy Tydzień Zwierząt. Jest to okazja do przypomnienia o prawach zwierząt: przede wszystkim do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności oraz zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich ochrony.
Powtarzamy jak mantrę art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

pdfPDF

W dniach 27-30 września br. wszystkie szkoły z terenu Gminy Koronowo miały okazję uczestniczyć w szkoleniach, które przeprowadziła Pani Anna Maria Wesołowska, która jest sędzią w stanie spoczynku. W szkoleniach wzięli udział również rodzice uczniów oraz służby.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&sedzia-anna-maria-wesolowska-szkolenia

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 30 września 2021 r. w Centrum Handlowym „Stara Rzeźnia” w Koronowie będzie okazja do spełnienia obowiązku spisowego i spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 27-30 września w szkołach na terenie Gminy Koronowo odbywają się szkolenia prowadzone przez Panią Annę Marię Wesołowską, która jest sędzią w stanie spoczynku. Prowadząca poruszy na szkoleniach takie tematy jak:
- Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny,
- Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia
- Zasady odpowiedzialności nieletnich
- Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty
- Nowe formy przemocy wobec dziecka;
- Rodzice a szkoła
- Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.
- Mediacje rodzinne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: rodziców, opiekunów uczniów na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 28.09.2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie przy ul. Dworcowej 53 w auli budynku "B" w godz. 16:00 - 17:30.