Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Mąkowarsko w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa – Mąkowarsko obejmujące obszar miejscowości Mąkowarsko oraz Sokole Kuźnica obejmujące obszar miejscowości Sokole Kuźnica.

Termin kwalifikacji dla mężczyzn z terenu gminy Koronowo: 12.04-20.04.2022 r., dla kobiet: 18.05.2022 r.

Miejsce stawiennictwa: Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek główny)

Informacja dotycząca spotkania Ukraina - ZUS, które odbędzie się w dniu 28.03.2022 r. w godzinach 9-14 w Ośrodku Polonez w Pieczyskach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów, Nadleśnictwo Różanna zaprasza wszystkich zainteresowanych na wycieczkę po lesie z leśnikiem. Spacer odbędzie się 26 marca br. Zbiórka o godzinie 9.00. przy siedzibie Nadleśnictwa Różanna, ul. Leśna 5, Koronowo.

Czwórka szuka ludzi niezwykłych z nietuzinkowymi zainteresowaniami oraz nowatorskimi pomysłami.

Kandydatów do plebiscytu „Nieprzeciętni 2022” można zgłaszać do 17 kwietnia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informujemy o możliwości składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.