Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gmina Koronowo po raz kolejny przystąpiła do programu profilaktyki zdrowotnej opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

dzien taty

Tatusiowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy działalności gospodarczej mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Z tego uprawnienia chętnie korzystają.

20 czerwca w sali ślubów USC w Koronowie odbyła się uroczystość 65 oraz 54 rocznicy ślubu Haliny Zbigniewa Kardach i Mirosławy Mariana Czarnowskich. Zastępca Burmistrza Koronowa wręczył także medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Kulminacyjnym momentem uroczystości z okazji 655 Urodzin Koronowa na Placu Zwycięstwa było uruchomienie fontanny.

baner krus

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Z okazji 655 Urodzin Koronowa ogłoszono 3 konkursy: plastyczny, fotograficzny oraz filmowy.

Szanowni Państwo! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. realizowane będzie badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych.