Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

droga w jasincu

Informujemy, że zakończyły się prace budowlane związane z budową dwóch dróg w miejscowości Stary Jasiniec (Stary Jasiniec – Nowy Jasiniec oraz Stary Jasiniec – Wudzyn) z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 metrów wraz z utwardzonymi poboczami o długości 3,64 km. Prace realizowano od stycznia do listopada 2023 r.

burmistrz podpisal umowe

Infomujemyk, że dnia 19 września Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, podpisał umowę na 𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝗲̨ 𝘂𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗠𝗮𝗸𝗼𝘄𝗲𝗷 𝗶 Ł𝘂𝗯𝗶𝗻𝗼𝘄𝗲𝗷 𝘄 𝗞𝗼𝗿𝗼𝗻𝗼𝘄𝗶𝗲. W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, która jest w kolizji z inwestycją. Obie ulice to długość ponad 400 metrów.

Informujemy, że dzisiaj zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik-2012”.
Koszt modernizacji 985.817,50 zł brutto. W ramach inwestycji została wymieniona powierzchnia trawiasta, został przeprowadzony remont sanitariatów, nowe ogrodzenie, wymienione lampy. Powstał podjazd dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowana została łazienka.
lipowa

Inwestycja przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakończona.

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w gminie Koronowo!

nad kanalem

Informujemy, że wczoraj tj. 20 marca br. 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮ł𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗽𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝘂𝗺𝗼𝘄𝗮 𝘇 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝗶𝗲̨𝗯𝗶𝗼𝗿𝘀𝘁𝘄𝗲𝗺 𝗜𝗻𝘇̇𝘆𝗻𝗶𝗲𝗿𝘆𝗷𝗻𝘆𝗺 𝗛𝗲𝗺𝗮𝗿 𝗦𝗽 𝘇 𝗼.𝗼. 𝗻𝗮 𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝗲̨ 𝘂𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗡𝗮𝗱 𝗞𝗮𝗻𝗮ł𝗲𝗺 𝘄 𝗦𝗮𝗺𝗼𝗰𝗶𝗮̨𝘇̇𝗸𝘂.

Miło jest nam poinformować, że 14 grudnia br. Pan Sławomir Marszelski – Zastępca Burmistrza Koronowa wraz z Panem Marcinem Kłodzińskim – Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiskitno oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gogolin”.

Informujemy, iż od 2 listopada zostanie zamknięty parking na Placu Zwycięstwa od strony Banku Spółdzielczego.

Prosimy o nie parkowanie aut.