Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zadania p.n.: „Konserwacja i restauracja “Drogi Krzyżowej”- kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie. ”.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zadania p.n.: „Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap”.

Szanowni Państwo informujemy, że Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Żłobka Samorządowego w Koronowie. Obiekt planuje się wybudować na działce nr 160/6 w miejscowości Koronowo przy ul. Letniskowej. Budynek żłobka przeznaczony jest na cele opiekuńczo - wychowawcze dla 77 dzieci oraz personelu dydaktycznego i pomocniczego. Głównym celem projektu jest stworzenie budynku otwartego i przenikającego się z zewnętrznym otoczeniem, z łatwym dostępem i czytelnym układem komunikacyjnym oraz z rozwiązaniami proekologicznymi oraz opartymi na odnawialnych źródłach energii. Koszt projektu: 129.150,00 zł

Przedstawiamy wizualizacje i założenia projektu zagospodarowania terenu przy ul. Witosa, w tym targowiska.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców do udziału w spotkaniach informacyjnych:

  • 14 marca 2024 r. (czwartek), godz. 16.00, sala konferencyjna ratusza - tematem będzie targowisko i zagospodarowanie terenów przy ul. Witosa.
  • 18 marca 2024 r. (poniedziałek), godzina 16.00, sala konferencyjna ratusza - omówiona zostanie koncepcja projektu ulic na osiedlu Pieczyska.
droga w jasincu

Informujemy, że zakończyły się prace budowlane związane z budową dwóch dróg w miejscowości Stary Jasiniec (Stary Jasiniec – Nowy Jasiniec oraz Stary Jasiniec – Wudzyn) z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 metrów wraz z utwardzonymi poboczami o długości 3,64 km. Prace realizowano od stycznia do listopada 2023 r.

burmistrz podpisal umowe

Infomujemyk, że dnia 19 września Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, podpisał umowę na Budowę ulicy Makowej i Łubinowej w Koronowie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, która jest w kolizji z inwestycją. Obie ulice to długość ponad 400 metrów.

Informujemy, że dzisiaj zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik-2012”.
Koszt modernizacji 985.817,50 zł brutto. W ramach inwestycji została wymieniona powierzchnia trawiasta, został przeprowadzony remont sanitariatów, nowe ogrodzenie, wymienione lampy. Powstał podjazd dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowana została łazienka.