Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, że dnia 10 marca br.  została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie”.

Informujemy, że dziś - 17 lutego 2022 r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Ogrodowej w Koronowie.

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

Informujemy, że została podpisana umowa na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu.

Miło jest nam poinformować że dzisiaj Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski oraz Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek podpisali umowę na dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie”. 

Miło nam jest poinformować, że w dniu 27 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pt. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”.

Wykonawcą robót budowanych jest lokalna firma INSTALCO Tomasz Kątny z Koronowa.

Prace obejmują kapitalny remont budynku połączony z nadbudową jednej kondygnacji, wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo pomieszczenia na piętrze zostaną wyposażone.

Koszt inwestycji to ponad 1 100 000,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2022.

szalet miejski

Dnia 26 sierpnia br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg pn. Budowa szaletu miejskiego w Koronowie.