Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że została podpisana umowa z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości na wykonanie inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie”. Wartość inwestycji to 130.640,76 zł, z cczego ponad 75 tysięcy złotych do pozyskane przez Gminę Koronowo dofinansowanie.

Z doposażonego placu zabaw mieszkańcy Wtelna i okolic będą mogli cieszyć się przed wakacjami.
Realizacja przedsięwzięcia dopełni rozpoczęte w roku 2020 prace.

Przypominany, że samorząd na w/w inwestycję otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie - umowa podpisana  https://www.koronowo.pl/inwestycje/informacje-inwestycje/doposazenie-placu-zabaw-oraz-utworzenie-silowni-zewnetrznej-we-wtelnie-umowa-podpisana

znaczki wtelno

 

Pin It