RODO logotyp epuap logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1b.png
banertop_2a.png
banertop_3c.png
banertop_4c.png

banertop ramka

home ico

Spis treści

Zaranie dziejów

Już w odległych czasach bliskość rzeki Brdy oraz duże obszary leśne zadecydowały o osiedlaniu się na tym terenie ludzi. Jak podaje monografia Koronowa z 1968 roku, najstarsze ślady bytności ludzi w tej okolicy pochodzą sprzed ok. 10.000 lat. Nie było to jeszcze osadnictwo stałe, lecz obozowiska przejściowe założone w środkowej epoce kamienia - mezolicie (ok. 8000-4200 l.p.n.e.), przez ludność kultury tardenuaskiej. Już z następnej epoki - neolitu (ok.4200-1700 l.p.n.e.), kiedy to ludność przechodzi z koczowniczego na osiadły tryb życia, pochodzą ślady osady założonej przez ludność kultury ceramiki sznurowej. Ludność ta odegrała wielka rolę w dziejach Europy, dzięki oswojeniu koni i rozprzestrzenieniu się na dużym obszarze, przez co przyczyniła się do ujednolicenia kulturowo-językowego różnych ludów. Pojedyncze znaleziska archeologiczne - przedmioty kultury materialnej odnajdywane przypadkowo potwierdzają zamieszkanie ludności w każdej epoce - dowodzą ciągłości osadnictwa na tym terenie. Pod koniec lat pięćdziesiątych, w okolicach dzisiejszej ul. Pomianowskiego, odkryto cmentarzyska z IV i V okresu epoki brązu (1000-650 l.p.n.e.) oraz w Samociążku (na terenie budowy elektrowni) z końca epoki brązu i okresu halsztackiego (650-400 l.p.n.e.). Odkrycia te świadczą o osadnictwie prasłowiańskiej ludności na tym obszarze. Obok grobów jednostkowych, charakterystycznych dla kultury łużyckiej, natrafiono w obrębie miasta na groby skrzynkowe (rodzinne), związane z kulturą wschodnio-pomorską z okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego (400-150 l.p.n.e.). Z okresu późnolateńskiego (150 l.p.n.e. do początku n.e.) pochodzi natomiast ceramika kultury grobów jamowych (fragmenty tej ceramiki odkryto w pobliżu Przyrzecza - obecnie w obrębie Koronowa). Ciągłość osadnicza istniała także w następnych okresach: rzymskim (od początku n.e. do 375 roku), wędrówek ludów (375-570 r.), a także już w epoce wczesnofeudalnej - okresie wczesnośredniowiecznym (570-1250 r.).

Kalendarz wydarzeń

 bg kal W gminie  bg synCentrum Kultury Synagoga

650lat Koronowa

650 lat koronowa baner

esesja

 


 Banner2

 

banner ocena

 

banerek sisms

 dobrcz2

baner marcin

 

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies