Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na rok 2020 -Harmonogram_-_nowy.pdf594.38 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na rok 2021 -pdfHarmonogramy_2021.pdf594.48 KB

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  • DEKLARACJA nr 1 składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy -Deklaracja_do_4_osb.pdf182.31 KB
  • DEKLARACJA nr 2 składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy (co najmniej 5 osób na nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - Deklaracja_powyej_4_osb.pdf183.01 KB

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Banku Spółdzielczym w Koronowie bez prowizji lub przelewem bankowym na indywidualny nr rachunku bankowego.

Pin It