Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

droga w jasincu

W ramach inwestycji zostały przebudowane dwie drogi gminne publiczne nr G050121C oraz G00120C o łącznej długości 3,709 km, powstała jezdnia asfaltowa o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 75 cm ze zjazdami do istniejących zabudowań.

W ramach inwestycji powstał pomost pływający w kształcie litery E o długości ok. 30 metrów oraz szerokości 75 m. wraz z oświetleniem.

W ramach inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa PE 110 wraz z 4 hydrantami nadziemnymi o długości 311 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości 320 m wraz z przepompownią ścieków oraz zasilaniem elektrycznym.

W ramach inwestycji została wybudowana droga w miejscowości Buszkowo (Kadzionka) w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga w miejscowości Buszkowo (Kadzionka) w stronę leśniczówki o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami obustronnymi utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,75 m i długości 500 m wraz ze zjazdami do istniejącej zabudowy.

W ramach inwestycji zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą zlokalizowane sale dydaktyczne m.in. pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna oraz pracownia językowa.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie

W ramach inwestycji została wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 6 m, dł. 709 mb zakończona krawężnikami drogowymi, chodnik po obu stronach ulicy z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostaną bariery ochronne. Ponadto wybudowana została kanalizacja deszczowa a istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna została wymieniona.