Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Trwa przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer 6 m, dł. 709 mb zakończona krawężnikami drogowymi, chodnik po obu stronach ulicy z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostaną bariery ochronne. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa a istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zostanie wymieniona.