Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Uchwala nr XVI/177/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 stycznia 2008 roku
w sprawie ustanowienia w gminie Koronowo roku 2008 Rokiem Cystersów.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, a 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się co następuje:

 1. Sesja Rady Miejskiej 30.01.2008 r.- referat na temat historii nadania praw miejskich, przedstawienie programu obchodów, uchwała o uznaniu 2008 roku „cysterskim".
 2. „Gmina Miastu na Urodziny" – prezentacja i degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, wystawa wyrobów rękodzielniczych KGW, występ zespołu dudziarzy z Częstochowy PIPES & DRUMS oraz wiele innych atrakcji – 29.03.2008 r.
 3. „Dzień Zabytków" zwiedzanie zabytków z przewodnikiem m.in. kolegiata oraz Izba Muzealna z pamiątkami z obchodów 600-lecia miasta – 18.04. 2008 r.
 4. Spływ szlakiem Brdy z Koronowa do Bydgoszczy przedstawicieli gminy w strojach historycznych. Udział w pikniku wodnym w Bydgoszczy – 31.05.2008 r.
 5. „Urodziny Miasta" – impreza plenerowa – koncert gwiazdy, jarmark historyczny, pokaz sztucznych ogni, tort urodzinowy i wiele innych atrakcji – 21-22.06.2008 r.
 6. Mecz piłki nożnej „Samorząd – Victoria Koronowo" – 27.06.2008 r.
 7. Festyn cysterski wraz z inscenizacją bitwy pod Koronowem – 05-06.07.2008 r.
 8. Wakacyjny Festyn Rodzinny w Pieczyskach – „Dzień Retro nad Zalewem Koronowskim" – 26.07.2008 r..
 9. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa – 23.08. 2008 r.
 10. IV Forum Gmin Cysterskich – uczestnicy forum w Koronowie– 22.09.2008.
 11. Uroczysta sesja – 18.12.2008 r
 12. Zwiedzanie kolegiaty w sezonie turystycznym – lipiec-sierpień w każda środę od godz.15.00

Odbyła się w trakcie sesji dnia 29 stycznia 2008 r. W ramach jednego z punktów "Inauguracja obchodow 640 - lecia nadania praw miejskich dla Koronowa". przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Myk przedstawił zasługi cystersów dla powstania miasta oraz jego pożniejszego rozwoju i historię powstania miasta. Radnym przybliżono planowane imprezy z okazji obchodzonej w 2008 roku 640 rocznicy powstania miasta, oraz podjęto uchwałę o ustanowieniu roku 2008 Rokiem Cystersów. 

Tekst wystąpienia przewodniczącego Rady Miejskiej

Szanowni Państwo

Rok 2008 jest dla mieszkańców naszej gminy szczególny. Obchodzimy, bowiem kilka ważnych dla nas rocznic. 910 lat temu powstał Zakon Cystersów, przed 720 laty przybyli oni do dzisiejszego Koronowa, 640 lat temu nasza miejscowość dzięki ich staraniom uzyskała prawa miejskie.