Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

efektywnoscZgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej, określenie efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1.  izolacja instalacji przemysłowych;
 2.  przebudowa lub remont budynków;
 3.  modernizacja:
  a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  b) oświetlenia,
  c) urządzeń potrzeb własnych,
  d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 4.  odzysk energii w procesach przemysłowych;
 5.  ograniczenie:
  a) przepływów mocy biernej,
  b) strat sieciowych w ciągach liniowych,
  c) strat w transformatorach;
 6.  stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
Pin It