Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

pszok

 

Na terenie Gminy Koronowo funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.

1) PSZOK zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej w Koronowie świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych od wtorku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy:

- w okresie od 01 kwietnia do 31 października, od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 17:00;

- w okresie od 01 listopada do 31 marca, od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, w soboty w godzinach od 9:00 do 16:00;

2) PSZOK zlokalizowany przy ul. Dworskiej w Morzewcu świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych we wtorki i soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy:

- w okresie od 01 kwietnia do 31 października we wtorki w godzinach od 11:00 do 18:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 17:00;

- w okresie od 01 listopada do 31 marca we wtorki w godzinach od 10:00 do 17:00, soboty w godzinach od 9:00 do 16:00;

W PSZOK przyjmowane są odpady podlegające segregacji: bioodpady, baterie i akumulatory, chemikalia, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, meble i odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe w tym gruz ceglany, odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości do 1m3 rocznie na nieruchomość, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i tektura, odzież i tekstylia, zużyte opony od pojazdów do 3,5 t.

Dostarczane odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami a odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

 

W PSZOK nie są przyjmowane: odpady pochodzące z prowadzonej działalności, zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, części samochodowe, materiały izolacyjne: papa, wełna mineralna, styropian.

 

 

 

Karta E pszok do postu

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w  tym z regulaminem wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koronowo.

pdfRegulamin.pdf117.41 KB

pdfWniosek_karta_pszok.pdf128.55 KB

Karta e pszok info

 

 

 

Pin It