Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

informacja

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).

rosliny

Stop przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

folia

Uwaga Rolnicy!

Burmistrz Koronowa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

szambo

Urząd Miejski w Koronowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

domek

Od 1 lipca rozpoczyna się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczące źródeł ogrzewania budynku i wody.

komin

Wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania ze środków budżetu Gminy Koronowo. Do czasu uchwalenia nowej Uchwały, ale nie później niż do 30 września 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztu zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego na podstawie aktualnej Uchwały.

smog

Podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (tj. tzw. „uchwałę antysmogową”) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

woda

Chcesz kupić nieruchomość i sprawdzić czy nie będzie podtapiana? Chcesz się upewnić, do której jednostki Wód Polskich wysłać pismo? Interesuje Cię na jakiej jednolitej części wód leży działka? Potrzebujesz wiedzieć jakie są ograniczenia w osiągnięciu celów środowiskowych dla realizowanej inwestycji? Odpowiedzi na powyższe pytania - i nie tylko - znajdziesz na Hydroportalu. Sprawdź jak wyszukać i korzystać z zasobów  informacyjnych udostępnianych przez PGW Wody Polskie.