Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

trawa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. w dniu 11.05 br. (wtorek) planuje od godz. 17:00 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i odchwaszczających parkingów na terenie Pieczysk (ul. Okoniowa, ul. Wypoczynkowa oraz ul. Warszawskich). W związku z powyższym, do dnia 14.05.2021 r. prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wyprowadzanie psów oraz innych zwierząt na te tereny."

Informacja: Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej UM w Koronowie

smieci

Każdego roku pracownicy Wód Polskich, często również z pomocą wolontariuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi. Problem nasila się w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tłumy ruszają wypoczywać nad wodą. W czasie pandemii porzucanie śmieci nad wodą jeszcze się zwiększyło. Od 2020 roku pracownicy Wód Polskich zgłaszają coraz więcej dzikich wysypisk z odpadami poremontowymi i wielkogabarytowymi.

ptaki

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 19 kwietnia 2021 r. wydał rozporządzenie Nr 12/2021 uznające powiaty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków.

deklaracja

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel i zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dotyczącą rodzaju i liczby eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Dla budynków, które już istnieją na złożenie deklaracji będzie 12 miesięcy, a dla nowo powstałych 14 dni.

ziemia
wegiel

W związku z odnotowanymi w województwie kujawsko-pomorskim przekroczeniami poziomu pyłu zawieszonego PM10 przypominam, że obowiązuje Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

program moja woda

Od 22 marca rozpoczyna się nabór wniosków w programie Moja Woda.

wycinka drzewa

Usunięcie drzew, krzewów, a także drzew wywróconych i pozostałości po drzewach złamanych, wiąże się z uzyskaniem zezwolenia lub złożeniem zgłoszenia i budzi stałe zainteresowanie mieszkańców. Jest to tym bardziej ważne, gdyż na niedopełniających tego obowiązku ustawa o ochronie przyrody nakłada znaczne kary finansowe.