Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku z pismem z dnia 23.10.2021 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.10.2021 r., w godzinach 8. 15 do 15. 00, na terenach leśnych obwodu łowieckiego nr 87 odbędzie się polowanie zbiorowe.

„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody” - art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Zgodnie z zapisami Uchwały nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

W związku z otrzymywanymi sygnałami od mieszkańców Gminy Koronowo o telefonach w sprawie „spisania pieca” bądź „pomocy w uzyskaniu dotacji z gminy na wymianę źródła ogrzewania” informujemy, iż Gmina Koronowo nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w kwestii składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ani dotacji z budżetu gminy na wymianę źródła ogrzewania.

Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych:

W związku z pismem Nadleśnictwa Zamrzenica z dnia 23.09.2021 r., Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 09-11.10.2021 r., w godzinach 7. 00 – 17. 00, na terenie obwodu łowieckiego nr 46, w granicach leśnictw:, Leontynowo, Pieńkowo, Wandowo, Zamrza, Lisikąt, Lisiejamy, Sielenka, Bruchniewo, Brzozowo, odbędzie się polowanie zbiorowe.

Podajemy do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (tj. tzw. „uchwałę antysmogową”).

Urząd Miejski w Koronowie informuje, iż z dniem 24 września 2021 r. wejdzie w życie nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Koronowo na okres 3 lat.