Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Tematem konkursu jest popularyzowanie zasad bezpiecznej pracy oraz zaleceń prewencyjnych, stanowiących merytoryczną treść projektu KRUS „ Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Czesław Siekierski. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

rolnik

Burmistrz Koronowa informuje o ogłoszonym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu szkoleniu online pn.:" BDO bez tajemnic - rady i wskazówki dla rolnika”, które odbędzie się dnia 23 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

„(…) Zakazuje się poruszania pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, a także mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód ?”

W związku z pismem z dnia 19.01.2024 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1082), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez to Koło Łowieckie, według podanego poniżej zestawienia.

W Gminie Koronowo wprowadzamy Kartę PSZOK.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH, która odbędzie się 23 stycznia br.

„(…) NISZCZENIE LUB USZKADZANIE URZĄDZEŃ WODNYCH JEST KARALNE ?”