Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

woda

Przypominamy, iż należy zrealizować ustawowy obowiązek polegający na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.

dotacja

 DOFINANSOWANIE BUDOWY/RENOWACJI ZBIORNIKA WODNEGO Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Informujemy o możliwości przystąpienia do współrealizacji zadania dotyczącego budowy/renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji, przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. O udzielenie dotacji mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego.

segregacja smieci
baner czyste powietrze

 

Informujemy, że wprowadzona została możliwość składania wniosków o płatność w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, także w formie formularza online.

Formularz dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosku o płatność. Formularz online posiada pełną funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

baner rolnictwa

Trwa pierwszy etap konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Do dnia 15 lutego 2021 r. zgłaszać można uwagi i opinie do projektu.

Praktyczna wiedza uzyskana po opiniach i propozycjach zapewni właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich,  a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Zdjecie kopcacego komina

Każdy wściekle kopcący komin jest oznaką niewłaściwego palenia. Sposób palenia można zmienić na poprawny i z dnia na dzień przestać kopcić. To nic nie kosztuje, i jakby tego było mało, można na tym zaoszczędzić do 30% opału.

Jeżeli za tonę węgla płacisz 900 zł, to przy zużyciu 3 ton w sezonie grzewczym, można bez jakiegokolwiek wkłady własnego oszczędzić 900 zł!
Do zapoznania się z informacjami, zdjęcia i filmami zachęcają autorzy strony https://czysteogrzewanie.pl/
Materiały na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY). Rozpowszechnianie wysoce wskazane!

smog nad miastem

Termonodernizacja ulotka 1

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem z dnia 20.10.2020 r., Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant” w sezonie 2020/2021