Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym ponawiamy apel o stosowanie się do zapisów tzw. „uchwały antysmogowej” województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych tj. zlecenie przeprowadzenia ich czyszczenia i kontroli okresowej.

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o planowanej uprawie wspomnianych roślin na obszarze danej gminy.

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 28.10.2021 r., Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2021 r. w godzinach 8. 00 – 17. 00, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Różanna, odbywać się będzie polowanie zbiorowe.

 

pdfObwieszczenie126.81 KB

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl” – data wpływu 27.10.2021 r., działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl”.

Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych:

Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych:

W związku z pismem z dnia 18.10.2021 r. Koła Łowieckiego nr 127 „Głusza”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych.

 

pdfObwieszczenie_Glusza.pdf180.73 KB

W związku z pismem z dnia 23.10.2021 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.10.2021 r., w godzinach 8. 15 do 15. 00, na terenach leśnych obwodu łowieckiego nr 87 odbędzie się polowanie zbiorowe.