Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

„ (…) Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację ?”
Posiadasz staw rybny, który powstał bez pozwolenia wodnoprawnego? A może zbudowałeś pomost i tego nie zgłosiłeś? Jest to tzw. samowola, za którą grożą kary. Możesz jednak zalegalizować takie urządzenia.

O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Zgodnie z art. 190 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.) „Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422.”


Co to są urządzenia wodne?
Urządzenia wodne to urządzenia i budowle, które służą do korzystania z zasobów wodnych lub ich kształtowania, np. pomosty, wyloty kanalizacyjne, drenaże rozsączające, stawy. W szczególności urządzenia wodne wymienione są w art. 16 pkt 65 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne.

Jak zalegalizować urządzenie wodne?
Jeśli jesteś właścicielem nielegalnie wykonanego (bez pozwolenia wodnoprawnego) urządzenia wodnego, możesz wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Do wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny oraz inne wymagane dokumenty.

Jakie są konsekwencje niewystąpienia z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego?
Jeśli nie wystąpisz z wnioskiem o legalizację urządzenia wodnego, możesz otrzymać zakaz dalszego korzystania z niego, a także obowiązek jego likwidacji. Ponadto samowola grozi karą aresztu, ograniczeniem wolności albo grzywną.
Ile kosztuje legalizacja urządzenia wodnego?
Jeśli Twoje urządzenie nie narusza ustaleń obowiązujących przepisów prawnych oraz nie zagraża środowisku wodnemu, otrzymasz decyzję o legalizacji urządzenia wodnego. W decyzji wpisana będzie informacja o obowiązku zapłaty opłaty legalizacyjnej. Stawka opłaty każdego roku podlega zmianie. Od 1 stycznia 2024 r. opłata legalizacyjna wynosi jednostkowo 5720,17 zł. Co więcej, jeżeli posiadasz więcej urządzeń wodnych do zalegalizowania, ta opłata będzie dotyczyła każdego urządzenia z osobna.
Czy organ może odmówić legalizacji urządzenia wodnego?
Tak. Jeśli nie spełniasz warunków legalizacji urządzenia wodnego, jednostka Wód Polskich wyda decyzję o likwidacji urządzenia wodnego. Dodatkowo poda termin likwidacji oraz ustali warunki jej wykonania. W przypadku, gdy likwidacja urządzenia jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznych, jednostka Wód Polskich może wydać decyzję, która nakaże Ci wykonać urządzenie zapobiegające szkodom.


Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny

Czy wiesz ze 4

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It