Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gmina Koronowo jest jedną z największych obszarowo gmin w województwie Kujawsko-Pomorskim, obejmuje 41170 ha, w tym miasto 2818 ha. Na obszarze gminy poza miastem Koronowem znajdują się 33 sołectwa.

Liczba ludności stan na 30.06.2020 r. - http://www.bip.koronowo.pl/?cid=509

Na terenie gminy zarejestrowanych jest ok. 1200 podmiotów gospodarczych. Natomiast z 38352 ha ogólnej powierzchni gruntów w gminie, na użytki rolne przypada 21820 ha (56,9%), w tym 19936 ha na grunty orne (31,1%), a na lasy 11906 ha (31,0%).

Pin It