Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Inwestycja "Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji: 3 831 073,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1 915 536,00 zł, wkład własny gminy: 1 915 537,00 zł

droga do kadzionki

Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108 C od km 0+006,39 do km 0+ 996,39 w miejscowości Buszkowo)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

tablica koscielna makowarsko

Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

tablica glinki cierplewo

Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

droga stary dwor bytkowice

Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice (miejscowość Stary Dwór)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

tablica makowarsko dziedzinek

Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko -Dziedzinek (nr 050101C od 1+775,00 do km 4+705,90 w miejscowości Mąkowarsko, Dziedzinek)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.