Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 610. 084,00 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.161.304,00 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

salno

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Koszt inwestycji: 3.831.072,99 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 1.915.536,00 zł
wkład własny gminy (RFIL): 1.915.536,99 zł

Inwestycja "Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji: 3 831 073,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1 915 536,00 zł, wkład własny gminy: 1 915 537,00 zł

droga do kadzionki

Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108 C od km 0+006,39 do km 0+ 996,39 w miejscowości Buszkowo)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych