Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim

POWER

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 • Gminę Białe Błota
 • Gminę Dąbrowa Chełmińska
 • Gminę Dobrcz
 • Gminę Koronowo
 • Gminę Nowa Wieś Wielka
 • Gminę Osielsko
 • Gminę Sicienko
 • Gminę Solec Kujawski
 • Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” Sp. z o.o

Wartość projektu wynosi: 1 561 365,88 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 315 919,16 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności działania JST i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST stanowiących 100% powiatu bydgoskiego woj. kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych, w tym dla potrzeb monitorowania oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań w terminie do 31.12.2017”

Zadania zaplanowane w projekcie

 • Integracja i modernizacja w 8 JST obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • Wdrożenie rozwiązań w 8 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców
 • Objęcie szkoleniami 45 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarze podatków i opłat
 • Objęcie szkoleniami 30 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Objęcie szkoleniami 150 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 • 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 • 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 • 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
 • 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
 • 225 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)

projekt

Pin It