Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje

 

Cała Polska Strefą.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT wpływa na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększył się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie muszą przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady eliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej (dla wszystkich przedsiębiorstw) jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

pdfFolder_PSSE_2022_RGB.pdf2.35 MB

plakat PSI 2021 Toru 1

 

ulotka JG 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Oddział w Toruniu

tel. 56 653 00 477, 605676600

e-mail: strefa.gda.pl,

https://www.strefa.gda.pl/

Pin It