Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
- MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O.O
- INSTALACJA DO MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW PROWADZONA PRZEZ REMONDIS BYDGOSZCZ SP. Z O.O
- REMONDIS BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
- PRZEDSIĘBIORSTWO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "EKO-WISŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bioodpady
- REMONDIS BYDGOSZCZ SP. Z O.O
- INSTALACJA DO MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW PROWADZONA PRZEZ REMONDIS BYDGOSZCZ SP. Z O.O

 

Przekazane do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Składowisko Odpadów w Giebni, Województwo: KUJAWSKO, Powiat: inowrocławski, Gmina: Pakość, Wielowieś, Kod pocztowy: 88-170

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o., Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, Powiat: inowrocławski, Gmina: Pakość, Kod pocztowy: 88-170

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, Powiat: świecki, Gmina: Świecie, Miejscowość: Sulnówko 74C, Kod pocztowy: 86-100

Pin It