Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

regukaminczystoscGłówny dokument:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Akty zmieniające:

  • UCHWAŁA NR XIX/164/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo- pdfRegulamin.pdf239.91 KB, UCHWAŁA NR XXIX/247/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo- pdfregu.pdf326.27 KB
  • UCHWAŁA NR XIX/165/2019 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi-pdfRegulamin_szczegowy.pdf283.1 KB, UCHWAŁA NR XXIX/248/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pdfszczegowy.pdf154.12 KB