Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

regukaminczystoscGłówny dokument:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Akty zmieniające:

  • UCHWAŁA NR XXXII/270/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo- pdfregulamin.pdf299.25 KB
  • UCHWAŁA NR XXXII/271/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- pdfszczegowy.pdf1.86 MB
Pin It