Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

lampy

W ramach projektu na terenie Gminy Koronowo zostało wymienionych 1 984 szt. lamp (oświetlenie uliczne) na energooszczędne  typu LED. Wymiana oświetlenia nastąpiła w 36 miejscowościach tj.: Buszkowie, Byszewie, Bytkowicach, Dziedzinku, Glinkach, Gogolinie, Gogolinku, Gościeradzu, Hucie, Krąpiewie, Lucimiu, Łąsku Małym, Łąsku Wielkim, Mąkowarsku, Morzewcu, Nowym Dworze, Nowym Jasińcu, Okolu, Stopce, Osieku, Popielewie, Salnie, Samociążku, Sitowcu, Skarbiewie, Starym Dworze, Bieskowie, Starym Jasińcu, Tryszczynie, Więzownie, Wierzchucinie Królewskim, Wiskitnie, Wilczu, Witoldowie, Wtelnie.

„Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono ściany powyżej poziomu gruntu, ościeża okien i drzwi, oraz stropodach ponadto wykonano remontu kominów, obróbki blacharskie, prace z zakresu branży elektrycznej, instalację fotowoltaiczną i odgromową oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynku.

Dnia 1 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,,Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy".

tablica przedszkola w koronowie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodach, nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną oraz wykonano roboty zewnętrzne. Ponadto został wykonana nowa infrastruktura teleinformatyczna.

szkola we wtelnie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną, przebudowano, rozbudowano budynek  oraz wykonano roboty zewnętrzne.

szkola podstawowa jeden

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplenie ścian budynku, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku; montaż oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą;  obróbki blacharskie, a także wykonanie instalacji odgromowej i montaż budek lęgowych dla ptaków; docieplenie stopodachu budynku;  wymiana stolarki  okiennej i  drzwiowej wraz z montażem nowych parapetów i aluminiowych rolet zewnętrznych;  modernizacja instalacji c.o. budynku; modernizacja instalacji wentylacji budynku;  wymiana węzła c.o. budynku; remont zaplecza sali gimnastycznej;  wykonanie robót zewnętrznych m.in. budowa nowych schodów zewnętrznych, montaż nowych balustrad, daszków nad wejściami oraz wykonanie opaski żwirowej;  termomodernizacja części mieszkalnej budynku;  rozbiórka komina.