Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

tablica przedszkola w koronowie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodach, nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną oraz wykonano roboty zewnętrzne. Ponadto został wykonana nowa infrastruktura teleinformatyczna.

szkola we wtelnie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną, przebudowano, rozbudowano budynek  oraz wykonano roboty zewnętrzne.

szkola podstawowa jeden

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplenie ścian budynku, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku; montaż oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą;  obróbki blacharskie, a także wykonanie instalacji odgromowej i montaż budek lęgowych dla ptaków; docieplenie stopodachu budynku;  wymiana stolarki  okiennej i  drzwiowej wraz z montażem nowych parapetów i aluminiowych rolet zewnętrznych;  modernizacja instalacji c.o. budynku; modernizacja instalacji wentylacji budynku;  wymiana węzła c.o. budynku; remont zaplecza sali gimnastycznej;  wykonanie robót zewnętrznych m.in. budowa nowych schodów zewnętrznych, montaż nowych balustrad, daszków nad wejściami oraz wykonanie opaski żwirowej;  termomodernizacja części mieszkalnej budynku;  rozbiórka komina.