Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

szkola podstawowa jeden

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplenie ścian budynku, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku; montaż oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą;  obróbki blacharskie, a także wykonanie instalacji odgromowej i montaż budek lęgowych dla ptaków; docieplenie stopodachu budynku;  wymiana stolarki  okiennej i  drzwiowej wraz z montażem nowych parapetów i aluminiowych rolet zewnętrznych;  modernizacja instalacji c.o. budynku; modernizacja instalacji wentylacji budynku;  wymiana węzła c.o. budynku; remont zaplecza sali gimnastycznej;  wykonanie robót zewnętrznych m.in. budowa nowych schodów zewnętrznych, montaż nowych balustrad, daszków nad wejściami oraz wykonanie opaski żwirowej;  termomodernizacja części mieszkalnej budynku;  rozbiórka komina.  

Okres realizacji

kwiecień 2017 r. – październik 2017 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3.  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  w ramach ZIT.  

Całkowity koszt: 2.300.962,48 zł

- kwota dofinansowania z EFRR: 1.434.087,64 zł

- wkład własny gminy:  866.874,84 zł

szkola podstawowa

szkola podstawowa

szkola podstawowa po remoncie

Unia

Pin It