Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, iż na najbliższej, IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r., rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Koronowo za rok 2023, przygotowany przez Burmistrza Koronowa.

Szanowni Państwo,

samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wypełniając swoje obowiązki ustawowe, realizuje ,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’. Celem strategicznym tego programu jest zwiększenie dostępności różnorodnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.
Realizacji tego celu służy Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefon dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze odbędą się 15 czerwca 2024 r. na boisku przy ul. Klasztornej.

Informujemy, że 6 lipca w Pieczyskach odbędzie się PARTY NA PLAŻY!

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na Dzień Dziecka do Nowego Dworu.

Na podstawie Zarządzenia nr 28/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo z dnia 25 marca 2024 r., w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Gmina Koronowo zamieszcza wykaz dróg leśnych udostępnionych dla ruchu publicznego, wykaz miejsc w których dozwolony jest postój pojazdów oraz mapę poglądową z lokalizacją dróg udostępnionych do ruchu publicznego i miejscami postoju pojazdów.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje szóstą edycję wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2024” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2024 roku.

BURMISTRZ KORONOWA uprzejmie informuje o zebraniach Osiedli.