Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu metropolitalnego, tym razem pod hasłem „Pocztówka z Metropolii”. Zgodnie z tematem konkursu zadaniem dla młodych twórców będzie zaprezentowanie najciekawszych bądź najatrakcyjniejszych miejsc z regionu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Informujemy,  że do 17 grudnia 2021 r. trwa II edycja akcji charytatywnej pn.: "KOCHAMY CIĘ ŚWIĘTY MIKOŁAJU".

Celem akcji  jest  sprawienie radości, spełnienie marzeń i zaspokojenie potrzeb 40 dzieci z Gminy Koronowo,  podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Los nie oszczędził dzieciom biedy, smutku, braku poczucia bezpieczeństwa, a ich rodzin najzwyczajniej nie stać na zakup prezentów. Bardzo docenią i uszanują każdy otrzymany prezent, dlatego zachęcamy do włączenia się do akcji.

22 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień, certyfikatów i tytułów w dziedzinie ekonomii społecznej.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 624 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Informujey, że od dnia 23 listopada 2021 r. osoby pełnoletnie mają prawo do skorzystania z nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje w tym dane kontaktowe do punków wykonujących bezpłatne szczepienia zostały podane na stronie urzędu https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje

Informacja: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Koronowie

W związku z pismem z dnia 19.11.2021 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2021 r.  w godzinach 8. 00 do 15. 00, na terenach leśnych obwodu łowieckiego nr 87 odbędzie się polowanie zbiorowe.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Szlachetna Paczka to również jeden z najlepiej zorganizowanych projektów społecznych w Polsce.

Baza rodzin została otwarta - my szczególnie zachęcamy do pomagania rodzinom z Gminy Koronowo - lista tutaj

Darczyńcą przygotowującym paczkę może zostać każdy - wystarczy wybrać rodzinę z internetowej bazy dostępnej na stronie internetowej i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi odpowiedzieć na konkretne potrzeby, te najpilniejsze, ale i marzenia osób potrzebujących, o które często nie chcą nawet prosić.

Możliwa jest również zbiórka artykułów bez wybierania konkretnej rodziny. Wolontariusze przekażą dary najbardziej potrzebującym. Preferowane artykuły to: żywność trwała (np. herbata, cukier, słodycze, konserwy, olej itd.), środki czystości (np. proszki do prania, szampony, mydła itd.), materiały szkolne (np. plecaki, zeszyty, kredki itd.), wyposażenie mieszkania (np. kołdry, pościel, ręczniki, koce itd.).

Finał akcji odbędzie się 11-12 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Pomianowskiego 16 w Koronowie.

Liderem Rejonu Gmina Koronowo jest Pani Beata Świątkiewicz - Siekierska.

Kontakt: tel. 600 770 008.