Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Burmistrz Koronowa informuje, że 08.02.2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

W związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Koronowa ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji.

 

pdfOgloszenie_o_naborze_na_czlonka_komisji.pdf362.68 KB

docxZgloszenie.docx22.04 KB

 

 

zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, rozliczania PIT emerytów i rencistów przez ZUS, świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, zasiłków czy ulg w działalności gospodarczej – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 poz. 1389) Burmistrz Koronowa zawiadamia, że w dniu 20/21.02.2024 r. w godz. 00:00-24:00 odbędzie się zgromadzenie publiczne

zus kalkulator

Emeryci i renciści, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40 a muszą złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r., tylko wtedy, gdy chcą skorzystać z odliczeń. Natomiast świadczeniobiorcy, którym ZUS wysłał PIT-11 lub PIT-11 A mogą rozliczyć się sami lub poczekać do 30 kwietnia, gdy zrobi to za nich urząd skarbowy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Tematem konkursu jest popularyzowanie zasad bezpiecznej pracy oraz zaleceń prewencyjnych, stanowiących merytoryczną treść projektu KRUS „ Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Czesław Siekierski. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Burmistrz Koronowa informuje, że 05.02.2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Burmistrz Koronowa informuje, że 05.02.2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.