Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.:

  • dnia 24.12.2021 r. Urząd Miejski w Koronowie będzie zamknięty
  • dnia 31.12.2021 r. Urząd Miejski w Koronowie będzie czynny krócej - w godzinach od 7:30 do 12:30

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza na szkolenia w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie: „Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W niedzielę 12 grudnia w Kórniku odbył się pierwszy w tym roku szkolnym turniej z cyklu Wielkopolskiej Ligi Karate.

W środę, 29 grudnia 2021 r. w hali Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie odbędzie się Koronowo Fight Night.

Finansowe wsparcie działań rolników, którzy zamierzają odtwarzać, rekonstruować i budować zbiorniki małej retencji wodnej na terenie naszego województwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego 10 grudnia br. kolejne pary obchodziły jubileusze małżeńskie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo uprzątnięcie terenu przeznaczonego do użytku wspólnego z zanieczyszczeń powstałych w związku z czynnościami higienicznymi i pielęgnacyjnymi zwierząt domowych, ciąży na właścicielu, opiekunie czworonoga.