Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

burmistrz wraz z sekretarzem

Koronowo również świętowało, barwny przemarsz naszych milusińskich dotarł na rynek, gdzie w samym jego środku dzieci spotkały się z Burmistrzem Koronowa Patrykiem Mikołajewskim oraz Sekretarzem Gminy Aleksandrą Szews.
Nie zabrakło słodyczy dla każdego przedszkolaka.

plakat

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Wydział Promocji, Kultury i Sportu, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2023 Powiatu Bydgoskiego”. Głównym celem jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie mieszkańców powiatu bydgoskiego, którzy podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

Powiat Bydgoski wraz z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Prawnej ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na bezpłatny wykład online na temat Prawa spadkowego. Cennych rad na ten temat udzieli r. pr. Paweł Domański.

logo zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez cały wrzesień organizuje wydarzenia z okazji ”Dnia Osób z Niepełnosprawnością”. W tym roku pod hasłem „budzimy zrozumienie”.

W Bydgoszczy obchody ”Dnia Osób z Niepełnosprawnością” ZUS organizuje 22 września w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a przy ul. Krasińskiego 10. W godz. od 10 do 13.00 osoby z niepełnosprawnością, a także ich bliscy będą mogli zobaczyć świat oczami osoby niewidomej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie zaprasza na atrakcje wodne.

rozmowa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 oraz art.  8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 t. j. ) – możliwość uzyskania innej stosownej nieodpłatnej pomocy.

uczen

Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Taki obowiązek spoczywa również na studentach.

Aby nie stracić renty rodzinnej uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą pamiętać o złożeniu wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. Mają na to czas do końca września, chyba że 16 lat kończą w trakcie roku szkolnego. Wówczas, aby otrzymać świadczenie bez przerwy w wypłacie, uczniowie powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek.

Wybory do Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej.