Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl” – data wpływu 27.10.2021 r., działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 101 „Motyl”.

Serdecznie zapraszamy na Obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2021 r. w Koronowie.

Szczegółowy program znajduje się na plakacie.

W Gminie Koronowo od dnia 17.09.2021 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&aktywny-senior-program-zapobiegania-upadkom-dla-seniorow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

W związku z wprowadzeniem od dnia 8 listopada 2021 r. dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną (odcisk palca) informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac wdrożeniowych w Rejestrze Dowodów Osobistych w dniu 5 listopada br. Biuro Dowodów Osobistych będzie czynne w godzinach 7:30-11.00.

Za utrudnienia przepraszamy!

W związku ze zmieniającą się interpretacją i bieżącym doprecyzowywaniem przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR", informujemy, że przedłużamy termin naboru oświadczeń do 28 października 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.

Link do testu, regulamin i klauzula informacyjna dostępne są na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych: