Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

logo lgd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logo lgd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc klęskowa dla rodzin - kopia faktury sprzedaży z gospodarstwa potrzebna do wniosku o pomoc suszową za 2022 r. do 23.11.2022 r.

Już 1 grudnia 2022 rokuFundacja Ronalda McDonalda we współpracy ze Stowarzyszeniem Łatwo Pomagać oraz Gminą Koronowo zaprasza na profilaktyczne oraz kompleksowe badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, które mieszkają na terenie gminy Koronowo.

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF”

slachetna paczka

Kierujemy do Państwa prośbę związaną z XXII edycją Szlachetnej Paczki. Po raz dziesiąty działamy jako wolontariusze z Koronowa w ramach Stowarzyszenia WIOSNA. Zaczynaliśmy od gminy Koronowo, od 2018 roku działaniem objęliśmy też gminę Pruszcz, rok później  gminę Dobrcz. W tym roku działamy pod nazwą rejon Pruszcz, Wałdowo, Łowin, aby dotrzeć w znacznie jeszcze większym stopniu do rodzin w trzech gminach.  

W związku z pismem z dnia 14.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.11.2022 r., w godzinach 8. 00 do 15. 00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.

104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości Koronowo godnie uczciło, poprzez wywieszenie biało – czerwonych flag oraz organizację obchodów Święta Niepodległości.

Galeria: https://www.koronowo.pl/kultura/informacje-kultura/koronowo-tak-swietuje-niepodleglosc