Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gmina Koronowo realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 4136/2/2022.

Gmina Koronowo w okresie październik 2021 r.- styczeń 2023 r. realizowała projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

laptopy

Gmina Koronowo w okresie kwiecień- wrzesień 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

laptopy

Gmina Koronowo w okresie maj- październik 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.