Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

laptopy

Gmina Koronowo w okresie maj- październik 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1.- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Kwota całkowita projektu: 112 648,32 zł
Dofinansowanie z EFRR: 105 000,00 zł

W ramach projektu zakupiono 47 zestawów komputerowych (laptop, słuchawki, myszka), które zostały przekazane do 3 szkół podstawowych z terenu gminy Koronowo. W sytuacji wprowadzenia zdalnego nauczania w/w sprzęt zostanie użyczony uczniom.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie – 20 szt.
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku – 20 szt.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie – 7 szt.

zdalna plus projekt

Pin It