Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie kosztu zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego. Dofinansowanie przyznawane będzie w formie dotacji celowej w wysokości do 3.000,00 zł (tj. do 100 % kosztów zakupu urządzenia). 

Warunki przyznania refundacji: 

  • budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem został oddany do użytkowania przed 2000 r.,
  • wyposażony był w jedyne źródło ogrzewania opalanego paliwem stałym, które zostało wymienione na ekologiczne urządzenie grzewcze po 01 stycznia br., w postaci jednego z niżej wymienionych:

• kocioł elektryczny, olejowy, gazowy,
• automatyczny kocioł na biomasę,
• kocioł na paliwo stałe nowej generacji z pełną automatyką - z załadunkiem automatycznym lub mechanicznym – posiadający świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego" lub inne równoważne,
• pompa ciepła,
• urządzenie wykorzystujące energię elektryczną,
• urządzenie pobierające energię z sieci ciepłowniczej.
- nowe urządzenie nie dopuszcza spalania paliw nieekologicznych, jak. np. węgiel, muł czy miał. 

Zasady udzielania dotacji regulują następujące uchwały:

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy stanowisk ds. ochrony środowiska pok. nr 7, tel. (52) 3826-442

Formularz wniosku dostępny będzie od dnia 28 marca br. na www.bip.koronowo.pl oraz na pok. nr 7 w Urzędzie Miejskim, Plac Zwycięstwa 1.

Informacja: Agnieszka Lubińska (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej)