Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

DOTACJE DO WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Rada Miejska w Koronowie uchwaliła 28 lutego 2024 r. uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania.

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem.

Termin składania wniosków: 1 kwietnia do 31 sierpnia

Warunki przyznania dofinansowania: 

a)  dotacja może być przyznana podmiotom, które planują dokonać realizacji inwestycji w roku,
w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić;

b)  dotacja obejmuje budynki mieszkalne lub samodzielne lokale mieszkalne:

- oddane do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2012 r.;

- wyposażone w sprawne technicznie, trwale związane z obiektem budowlanym nieekologiczne źródła ogrzewania klasy 3 lub 4 opalane paliwem stałym;

c)  źródła ogrzewania opalane paliwem stałym zastępuje się ekologicznymi urządzeniami grzewczymi, do których zalicza się:

- kotły elektryczne, olejowe, gazowe;

- automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, posiadające aktualny certyfikat  przyznawany przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria, atest energetyczno–emisyjny kotła, ani deklaracja zgodności wystawiona przez producenta nie jest takim świadectwem;

- urządzenia wykorzystujące energię ziemi lub powietrza (pompy ciepła);

- urządzenia wykorzystujące energię elektryczną;

- urządzenia pobierające energię z sieci ciepłowniczej;

d) jeśli jest możliwość podłączenia nieruchomości lub lokalu do sieci gazowej, dotowany będzie tylko piec na gaz lub bezemisyjne źródło ciepła (np. pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne);

e)  nie podlegają dotacji piece na węgiel i jego pochodne;

f)  zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych nastąpi po podpisaniu umowy z Burmistrzem Koronowa;

g)  dotacja obejmuje zakup nowych urządzeń grzewczych, wykonanych fabrycznie
i zamontowanych po raz pierwszy, ponadto spełniających odpowiednie normy i posiadających dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

h)  po zrealizowaniu inwestycji budynek mieszkalny lub samodzielny lokal mieszkalny będzie tylko  wyposażony w ekologiczne urządzenia grzewcze, o których mowa w lit. c);

i)   dotacja nie może być przyznana na zmianę systemu ogrzewania, który alternatywnie umożliwia spalanie paliw nieekologicznych.

Wysokość dofinansowania 5 000,00 zł jednakże nie więcej niż 100 % kosztów zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego.

Formularz wniosku poniżej lub dostępny w pok. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

Do wniosku należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) ofertę cenową na konkretny model pieca, który będzie zainstalowany;

2) certryfikat urządzenia grzewczego, które będzie zainstalowane (dla pieca opalanego pelletem wymagany jest certyfikat ecodesign);

3) inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Po wykonaniu inwestycji, jednakże w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku, należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie Sprawozdanie z realizacji inwestycji wymiany źródła ogrzewania wraz z kompletem następujących dokumentów (dokumenty, należy przedłożyć w oryginale, po ich zweryfikowaniu oraz skopiowaniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie zostaną zwrócone wnioskodawcy):

1) faktury VAT (opłaconej w całości) potwierdzającej zakup nowego urządzenia grzewczego (jeżeli na fakturze dotyczącej dostawy i montażu takiego urządzenia nie jest wyszczególniona jego cena należy dodatkowo  przedłożyć oświadczenie wystawcy faktury o cenie urządzenia grzewczego);

2) protokołu demontażu starego urządzenia grzewczego;

3) dokumentu potwierdzającego złomowanie starego urządzenia grzewczego;

4) protokołu odbioru lub pierwszego uruchomienia nowego urządzenia grzewczego, które zostało zainstalowane w ramach dotowanej inwestycji;

5) protokołu z przeprowadzonej próby szczelności instalacji z podłączonym kotłem gazowym;

6) protokołu próby szczelności pompy ciepła typu split;

7) opinii kominiarskiej po zakończonej inwestycji, jeśli zainstalowane źródło ogrzewania tego wymaga (piece/kotły na pellet, gaz, olej);

8) dla pomp ciepła potwierdzenie rejestracji w CRO, jeżeli jest wymagane;

9) innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami.

Zasady udzielania dotacji reguluje następująca uchwała:

Uchwała Nr LXXXIX/796/24 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2024 r.


https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2024/1492/

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy stanowisk ds. ochrony środowiska pok. nr 5, tel. 52 38 26 421

docxWniosek_piece-1.docx23.94 KB

docxSprawozdanie_piece.docx14.84 KB

Czyste Powietrze

 

Wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania jak i termomodernizacji z Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” można składać:

  • Bydgoska filia WFOŚiGW

Biurowiec Preludium

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, parter

85-092 Bydgoszcz

Biuro czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00

i we wtorki – w godz. 9.00-17.00.

Kontaktować się można telefonicznie: 56 62 12 320, 52 54 41 015, 52 54 41 014

i mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It