Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

laptopy

Gmina Koronowo w okresie kwiecień- wrzesień 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1.- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Kwota całkowita projektu: 90 963,42 zł
Dofinansowanie z EFRR: 80 000,00 zł

W ramach projektu zakupiono 42 zestawy komputerowe (laptop, słuchawki ) oraz 22 modemy, które zostały przekazane do 8 szkół podstawowych z terenu gminy Koronowo. W sytuacji wprowadzenia zdalnego nauczania w/w sprzęt zostanie użyczony uczniom.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie – zestaw komputerowy – 7 szt., modem – 5 szt.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie – zestaw komputerowy – 9 szt., modem – 4 szt.
Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie - zestaw komputerowy – 5 szt., modem – 3 szt.
Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim – zestaw komputerowy – 5 szt., modem – 2 szt.
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku – zestaw komputerowy – 1 szt., modem – 1 szt.
Szkoła Podstawowa w Buszkowie - zestaw komputerowy – 5 szt., modem – 2 szt.
Szkoła Podstawowa w Sitowcu - zestaw komputerowy – 5 szt., modem – 2 szt.
Szkoła Podstawowa w Witoldowie – zestaw komputerowy– 5 szt., modem – 2 szt.

Dzialanie jest finansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rowoju Regionalnego

 

Pin It