Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gmina Koronowo w okresie październik 2021 r.- styczeń 2023 r. realizowała projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Projekt został sfinansowany ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

72x18 Naklejka fundusze granty PPGR

Kwota całkowita projektu: 962.284,88 zł
Dofinansowanie z EFRR: 962.284,88  zł

W ramach projektu zakupiono 380 zestawów komputerowych (laptop, myszka), które zostały przekazane uczącym się dzieciom i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Koronowo, których członkowie rodziny tj. dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w PGR-ach.

20220927 164121

IMG 20220914 WA0001

IMG 20220914 WA0003

 

 

 

Pin It