Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że do 30 czerwca br. trwa nabór doMłodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. 

Informujemy, iż na najbliższej, LX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 czerwca 2022 r., rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Koronowo za rok 2021, przygotowany przez Burmistrza Koronowa.

Jeszcze do końca ubiegłego roku większość przedsiębiorców niezatrudniająca pracowników, była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowej. Od stycznia ten obowiązek powrócił. Mimo to wielu płatników zapomina złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

kruslogo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), które wprowadzają zmiany:

Informujemy, że w terminie od dnia 20 czerwca do dnia 20 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn. Szczegóły w Zarządzeniu Burmistrza Koronowa.

Burmistrz Koronowa zaprasza do składania wniosków do projektu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo mającej na celu wyznaczenie potencjalnych terenów, na których będą mogły powstać elektrownie wiatrowe.

Zachęcamy do udziału w XII Regatach Żeglarskich im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego o Puchar Burmistrza Koronowa, które odbędą się 16 lipca 2022 r. na wodach Zalewu Koronowskiego.

Informujemy, że w dniu 7 lipca oraz 18 i 25 sierpnia kasa Urzędu przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie będzie nieczynna.