Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. mija termin składania wniosków w ramach MODUŁU I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obejmującego wsparciem osoby niepełnosprawne z terenu powiatu bydgoskiego.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy https://pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl/?c=1556

W związku z potwierdzonym bytowaniem lisa na terenie miasta Koronowa oraz z tym związanymi informacjami i opiniami funkcjonującymi w przestrzeni publicznej, wyjaśniam, co następuje.

Od września w Koronowie i we Wtelnie żłobkową przygodę rozpocznie 56 nowych maluchów, wszystkich dzieci w naszych 2 placówkach będzie 100.

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)).

logo lgd

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania ze środków budżetu Gminy Koronowo.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.koronowo.pl/srodowisko/niska-emisja/dofinansowanie.

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2022 roku stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo na glebach: