Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W minioną sobotę 10 września 2022 r. w Byszewie odbyły się Dożynki Gminy Koronowo.

Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Krajny, w kościele Świętej Trójcy, koncelebrowaną przez ks. Proboszcza Stefana Adricha. W kościele nastąpiło poświęcenie chlebów przygotowanych przez delegacje dożynkowe.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&dozynki-gminy-koronowo-10-09-2022
baner

W dniach od 13 do 19 września odbędzie się XXVIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2022, która będzie rozgrywana pod hasłem „Sport dla wszystkich-zdrowie dla każdego” w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, w którym jak zawsze startujemy.

Informujemy, że 12 września br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie (wejście od ul. Farnej) odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane  z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny na lata 2021 - 2027. Zachęcamy do udziału!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi badanie pn. Społeczne usługi mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim.

konsultacje

Burmistrz Koronowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

dzwoneki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”.

W Byszewie - sołectwie, w którym 10 września odbędą się Dożynki Gminy Koronowopowstał witacz dożynkowy.