Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

„Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”

W ramach projektu w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 22 w Koronowie (Punkt Informacji Turystycznej) przeprowadzony został kapitalny remont połączony z nadbudową jednej kondygnacji. Wykonano m.in. - roboty rozbiórkowe dachów, stropów drewnianych, ścian wewnętrznych, posadzki na parterze; - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty budowalne w piwnicy; - powstały nowe ściany na parterze i piętrze, schody piwnicy na parter i z parteru na piętro, dach; zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową; wykonano nową instalację wod.-kan, elektryczną, c.o.. Podsumowując powstał nowy piętrowy budynek. Piętro zostało dodatkowo wyposażone.

Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób mających trudności w poruszaniu się poprzez montaż elektrycznej platformy dźwigowej.

Okres realizacji: marzec 2021 r. – listopad 2022 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT),

Całkowity koszt: 1.414.291,78 zł
- kwota dofinansowania z EFRR: 963.921,25 zł
- kwota dofinansowania z budżetu państwa: 113.402,49 zł
- wkład własny gminy: 336.968,04 zł

 

stary PIT  321863039 825313171864334 1598250775828986040 n kopia

 pasek znaczki UE

 

IMG 20230102 WA0002

Pin It