Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono ściany powyżej poziomu gruntu, ościeża okien i drzwi, oraz stropodach ponadto wykonano remontu kominów, obróbki blacharskie, prace z zakresu branży elektrycznej, instalację fotowoltaiczną i odgromową oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynku.

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – sierpień 2022 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Całkowity koszt: 779.867,59 zł

- kwota dofinansowania z EFRR: 502.416,93 zł

- wkład własny gminy: 277.450,66 zł

 

pasek znaczki UE

 

292961945 1340655316458201 4453961943407340411 n1

311425607 588991546301111 2750250145182386789 n

Pin It