Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

ojciec z synem sadzą drzewko

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koronowo!

Uprzejmie informujemy, że w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „SadziMy”, zainaugurowanej przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, Nadleśnictwo Runowo zaprasza wszystkich zainteresowanych do nieodpłatnego odbioru sadzonek drzew. Sadzonki te, będą wydawane w dniu 18.09.2020 r. w godzinach 9.00 do 15.00, na parkingu przed biurowcem Nadleśnictwa Runowo.

logo gospodarka odpadami

Szanowni Mieszkańcy.

Mając  na  uwadze  treść  ustawy  z  dnia  13  września 1996  r.  o   utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od 1 października 2020 r. na terenie naszej Gminy zmianie ulega segregacja odpadów komunalnych, a mianowicie odpady ulegające biodegradacji.

kosz na smieci

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że gmina Koronowo zakupiła 63 nowe kosze uliczne. Właśnie rozpoczęły się prace nad ich montażem.

logo ARIMR

Informujemy, iż od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Konkurs wniosków – dotacje celowe (modernizacja studni głębinowych, budowa sieci wodociągowych/kanalizacyjnych, zakup i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków)

Burmistrz Koronowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć zrealizowanych na terenie Gminy Koronowo, tj.:

  • modernizacji studni głębinowych,
  • budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
  • zakupu i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Co robić, gdy w lesie spotkamy wilcze szczenię?

Co robić, gdy w lesie spotkamy wilcze szczenię?

Na to pytanie odpowiedź znajduje się, w załączonym piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jest to bardzo ważne, aby w takiej sytuacji nie popełnić błędu i nie narazić się na odpowiedzialność.

Szacowanie strat w związku z przymrozkami wiosennymi

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Koronowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w dniu 17 kwietnia br., Burmistrz Koronowa zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat. Z informacji dotychczas przekazanych do tut. Urzędu przez rolników wynika, iż szkody powstały m.in. w sadach owocowych, truskawkach oraz plantacjach bobu.

Informacja dotycząca strat spowodowanych suszą w 2020 r.

Informujemy, iż weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009).